Bagaimanakah saya boleh menggabungkan carta dan penunjuk ke dalam satu tetingkap?

Anda boleh menggunakan pilihan Gerak Ke dengan membuka menu konteks penunjuk dan tekan kanan pada namanya atau plotnya di atas carta. Pilih Gerak Ke dan pilih pilihan yang anda ingini.

Ia adalah boleh untuk memilih peninjuk dan menggerakkannya kepada tetingkap lain menggunakan tetikus anda.