Bagaimanakah untuk meletakkan dua penunjuk pada satu tetingkap?

Anda boleh menggunaka pilihan Gerak Ke dengan membuka menu konteks penunjuk dengan mengklik kanan pada namanya atau pada plotnya di atas carta, Pilih Gerak Ke dan pilih pilihan yang anda ingini.

Ia adalah boleh untuk memilih penunjuk dan menggerakkannya ke tetingkap lain menggunakan tetikus anda.