Bagaimanakah untuk mendapatkan semula lukisan/penunjuk/carta yang tersembunyi?

Klik pada butang Salasilah objek yang terletak pada bar alat kanan. Gunakan pilihan yang ada untuk sembunyi, tunjuk atau buang lukisan/penunjuk/carta dan/atau simbol.