Bagaimanakah untuk menunjuk/menyembunyikan semua lukisan di atas carta?

Untuk menyembunyikan semua lukisan di atas carta, anda boleh menggunakan butang Sembunyikan Semua Alat Lukisan, yang terletak pada bar alat kiri.