Bagaimanakan saya boleh gabungkan semua skala harga kepada satu di belah kanan atau belah kiri?

Untuk menggabungkan semua skala-skala harga yang nampak kepada satu lajur pada belah kiri atau kanan, buka menu untuk mana-mana skala dan pilih Gabung Semua Skala Menjadi Satu -> Pada Kiri/Pada Kanan.