Saya ingin menambahkan atau mengeluarkan kolum pada senarai amatan

Untuk menambahkan atau mengeluarkan kolum dalam senarai amatan, anda perlu klik butang tiga titik yang terletak di kiri tajuk kolum. Kemudikan tandakan kolum yang diperlukan pada menu yang muncul.