Bagaimana untuk mengimport dan mengeksport senarai amatan?

Untuk mengeksport senarai amatan, anda perlu mengklik butang Pandangan termaju pada bar alat kanan.

Di dalam kotak dialog yang keluar, cari senarai dengan sebut harga dan klik butang Eksport senarai

Untuk mengeksport, klik pada nama di senarai amatan pada bar alat kanan dan pilih fungsi Import senarai... dari menu.

Sila ambil maklum bahawa fail input hendaklah berada di dalam format .txt dan simbol hendaklah mempunyai awalan dan koma pertukaran yang berbeza (sama seperti pada fail output):