Chaikin Money Flow (CMF)

Definisi

Chaikin Money Flow (CMF)  adalah penunjuk analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur aliran isipadu. aliran isipadu wang (konsep yang juga dibuat oleh Marc Chaikin) adalah metrik yang digunakan untuk menilau tekanan jual beli sekuriti untuk sesuati tempoh. CMF kemudian akan menjumlahkan aliran isipadu wang untuk jangka masa yang ditentukan pengguna. Apa-apa setapan boleh digunakan namun tetapan yang paling popular adalah 20 atau 21 hari.Chaikin Money Flow berubah-ubah antara 1 hingga -1. CMF dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur perubahan tekanan jual beli dengan lebih jauh  dan dapat membantu untuk meramal perubahan di masa depan dan juga peluang perdagangan.

Sejarah

Chaikin Money Flow dicipta oleh penganalisis saham terkenal Marc Chaikin. Chaikin Money Flow telah berkait rapat dengan dua petunjuk terkenal iaitu Pengayun Chaikin dan Pengumpulan/Pengagihah

Pengiraan

Pengiraan untuk Chaikin Money Flow (CMF) mempunyai tiga langkah berbeza (untuk contoh ini kita akan menggunakan Period 21 CMF):

 

1. Cari Pengganda Aliran Wang

[(Close  -  Low) - (High - Close)] /(High - Low) = Money Flow Multiplier

2. Kira Volum Aliran Wang

Money Flow Multiplier x Volume for the Period = Money Flow Volume

3. CMF Kira CMF

21 Period Sum of Money Flow Volume / 21 Period Sum of Volume = 21 Period CMF

The basics

Chaikin believed that buying and selling pressures could be determined by where a period closes in relation to its high/low range. If the period closes in the upper half of the range, then buying pressure is higher and if the period closes in the lower half of the range, then selling pressure is higher. This is what the Money Flow Multiplier determines (step 1 in the calculation above). The Money Flow Multiplier is what determines The Money Flow Volume and therefore, ultimately Chaikin Money Flow (CMF).

Chaikin's Money Flow's value fluctuates between 1 and -1. The basic interpretation is:

  • When CMF is closer to 1, buying pressure is higher.
  • When CMF is closer to -1, selling pressure is higher.

What to look for

Trend Confirmation

Buying and Selling Pressure can be a good way to confirm an ongoing trend. This can give the trader an added level of confidence that the current trend is likely to continue.

During a Bullish Trend, continuous Buying Pressure (Chaikin Money Flow values above 0) can indicate that prices will continue to rise.

During a Bearish Trend, continuous Selling Pressure (Chaikin Money Flow values below 0) can indicate that prices will continue to fall.

Asas-asas

Chaikin percaya bahawa tekanan untuk jual dan beli dapat ditentukan di mana tempoh tutup terhadap julat tinggi / rendah. Sekiranya tempoh tutup pada bahagian atas julat, maka tekanan beli lebih tinggi. Manakala, jika tempoh tutup pada bahagian bawah julat, maka tekanan jual yang lebih tinggi. Inilah yang ditentukan oleh Pengganda Aliran Wang (langkah 1 dalam pengiraan di atas). Pengganda aliran wang adalah bertujuan untuk menentukan jumlah aliran wang dan oleh itu, akhirnya aliran wang Chaikin (CMF).

Nilai Aliran Wang Chaikin berubah-ubah antara nilai 1 hingga -1. Tafsiran asasnya adalah:

● Apabila CMF mendekati 1, tekanan beli lebih tinggi.

● Apabila CMF mendekati -1, tekanan jual lebih tinggi.

 

Apa yang boleh dicari

Pengesahan Trend

Tekanan Beli dan Jual boleh menjadi kaedah yang baik untuk mengesahkan arah trend.  Ini dapat meningkatkan tahap keyakinan pedagang bahawa trend semasa mempunyai kecenderungan.

Semasa Trend Menaik, tekanan pembelian berterusan (nilai aliran wang Chaikin di atas 0) dapat menunjukkan bahawa harga akan terus meningkat.

Semasa Trend menurun, Tekanan Jual berterusan (nilai aliran wang Chaikin di bawah 0) dapat menunjukkan bahawa harga akan terus turun.

Silang

Apabila Chaikin Money Flow  melintasi Garis Sifar, ini dapat menjadi petunjuk bahawa terdapat perubahan arah aliran yang akan berlaku.

Silang Bulis berlaku ketika Chaikin Money Flow  melintasi dari bawah garisan sifar ke atas garisan sifar. Harga kemudian naik.

Silang Bearis berlaku ketika Chaikin Money Flow  melintasi dari atas garisan sifar ke bawah garisan sifar. Harga kemudian jatuh.

Harus diingat bahawa crosses pendek dapat menghasilkan isyarat palsu. Cara terbaik untuk mengelakkan isyarat palsu ini adalah dengan memeriksa prestasi masa lalu untuk sekuriti tertentu yang sedang dianalisis dan menyesuaikannya. Sebagai contoh, selain silangan garisan sifar, penganalisis teknikal boleh menggunakan dua garis berasingan seperti .05 dan -.05.

 

Ketidaktetapan

Aliran Wang Chaikin memang mempunyai kekurangan dalam pengiraannya. Kekurangannya adalah pada Pengganda aliran wang, yang berperanan untuk menentukan jumlah aliran wang dan nilai-nilai aliran wang Chaikin. Ini tidak mengambil kira perubahan julat perdagangan antara tempoh. Bermaksud bahawa jika ada jurang harga, ia tidak akan diambil dan oleh itu Aliran Wang Chaikin dan harga akan menjadi tidak selaras.

Ringkasan

Chaikin Money flow adalah indikator baik yang memberi pandangan untuk analisis teknikal mengenai teori Chaikin tentang tekanan jual beli. Ia tidak semestinya digunakan dengan sendirinya sebagai penunjuk isyarat yang berdiri sendiri. CMF berfungsi dengan baik apabila bersama dengan petunjuk tambahan, terutamanya petunjuk yang juga dihasilkan oleh Chaikin; Accumulation/Distribution (ADL) and The Chaikin Oscillator.

Input

Panjang

The time period to be used in calculating

Tempoh masa yang akan digunakan dalam mengira  Chaikin Money Flow. 

Gaya

MF

Boleh menukar keterlihatan Garis Aliran Wang serta keterlihatan garis harga yang menunjukkan nilai semasa aliran wang sebenar. Boleh juga memilih warna, ketebalan garis dan jenis visual Garis Aliran Wang (Line adalah am).

Sifar

Boleh menukar jarak keterlihatan garisan sifar. Juga boleh memilih nilai, warna, ketebalan garis dan jenis visual garisan sifar (Sengkang adalah am).

Ketepatan

Menetapkan bilangan tempat perpuluhan yang tinggal pada nilai penunjuk sebelum membundarkan. Semakin tinggi nombor ini, semakin banyak titik perpuluhan yang akan berada pada nilai penunjuk.