Ease of Movement (EOM)

Definisi

 Penunjuk Ease of Movement adalah pengayun yang berdasarkan isipadu. Ia direka untuk mengukur hubungan antara harga dan isipadu serta memperlihatkan hubungan itu sebagai pengayun yang berfluktuasi antara nilai positif dan negatif. EOM berubah-ubah di atas dan di bawah Garis Sifar. Ini dilakukan untuk mengukur "kemudahan" pergerakan harga. Pemahaman asas adalah bahawa ketika EOM berada di wilayah positif, harga naik dengan relatif mudah. Apabila EOM negatif, harga menurun dengan relatif mudah.

Sejarah

Penunjuk Ease of Movement (EOM) dikembangkan dan diperkenalkan oleh Richard Arms.

Calculation Pengiraan

Terdapat empat langkah yang diperlukan semasa mengira Kemudahan Pergerakan untuk contoh ini, kita akan mengira Tempoh EOM 14 yang biasa:
1. Hitungkan jarak pergerakan.

((CurrentHigh + CurrentLow)/2 - (PreviousHigh + PreviousLow)/2) = Distance Moved

2. Hitung Nisbah Kotak yang mengambil julat isipadu dan tinggi / rendah untuk menghasilkan penyebut dalam pengiraan EOM.

((CurrentVolume/100,000,000) / (CurrentHigh - CurrentLow))

3. Kira 1 Tempoh EOM.

Distance Moved / Box Ratio = 1 Period EOM

4. Hitung 14 Tempoh EOM.

14 Period Simple Moving Average of the 1 Period EOM = 14 Period EOM

Asas-asas

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, EOM merancang garis yang berfluktuasi antara nilai positif dan negatif. Apabila nilainya positif, harga akan meningkat dan apabila nombor negatif, harga akan menurun. Haruslah diingati dari pengiraan di atas bahawa jarak harga yang bergerak menentukan sama ada garis EOM positif atau negatif. Nisbah Kotak, (yang ditentukan oleh (isipadu)) adalah apa yang menentukan kekuatan atau jarak pergerakan tersebut. Oleh itu, semasa menganalisis EOM, haruslah mengambil perhatian terhadap dua perkara ini.

Julat yang luas dengan kelantangan rendah menunjukkan tahap kemudahan pergerakan yang tinggi.

Julat yang sempit dengan kelantangan tinggi menunjukkan tahap kemudahan pergerakan yang rendah.

 

Oleh sebab peranan yang dimainkan oleh isipadu dalam penunjuk EOM, banyak penganalisis teknikal menggunakan penunjuk isipadu standard bersamaan dengan EOM.

Apa yang mesti dicari?

Arah Trend

Mengenal pasti arah aliran asas adalah kaedah paling mudah untuk menggunakan penunjuk EOM.

Pengesahan Isyarat

EOM dapat digunakan sebagai cara untuk mengesahkan isyarat yang dihasilkan oleh penunjuk tambahan.

Ringkasan

Penunjuk EOM sangat sesuai untuk digunakan sebagai penunjuk bersama. EOM secara amnya mengikuti harga dengan sangat dekat kerana jarak harga yang bergerak dari tempoh sebelum ke tempoh terakhir adalah akan menentukan arah pergerakan. Walaubagaimanapun, adalah lebih baik apabila mengesahkan corak atau isyarat yang dihasilkan oleh lebih banyak petunjuk ramalan. EOM biasanya tidak boleh digunakan sebagai penunjuk yang digunakan secara solo.

Input

Panjang

Tempoh masa yang akan digunakan dalam mengira EOM adalah 14.

 

Pembahagi

Nilai yang digunakan untuk membantu dan menghasilkan nombor nisbah yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Semakin banyak stok yang diperdagangkan, semakin tinggi pembahagi sehingga nilai penunjuk yang dihasilkan berada dalam satu digit atau dua digit.

GAYA

EOM

Boleh menukar keterlihatan Garis EOM serta keterlihatan garis harga yang menunjukkan nilai semasa sebenar EOM Line. Boleh juga memilih warna, ketebalan garis dan jenis visual EOM Line (Garisan adalah default).

 

Ketepatan

Tetapkan bilangan tempat perpuluhan yang harus ditinggalkan pada nilai penunjuk sebelum membundarkan. Semakin tinggi nombor ini, semakin banyak titik perpuluhan yang akan berada pada nilai penunjuk.