Saya mahu mengetahui lebih lanjut mengenai laporan The Commitments of Traders (COT)

Anda boleh menggunakan nilai-nilai Commitment of Traders (COT) pada carta.

Berikut adalah senarai kajian COT daripada Perpustakaan Pine Script Awam kami:

COT (Legacy): Open Interest
COT (Legacy): Open Interest Change
COT (Legacy): Total Traders
COT (Legacy): Commercial Interest
COT (Legacy): Commercial Interest Change
COT (Legacy): Commercial Interest Percent
COT (Legacy): Commercial Traders
COT (Legacy): Noncommercial Interest
COT (Legacy): Noncommercial Interest Change
COT (Legacy): Noncommercial Interest Percent
COT (Legacy): Noncommercial Traders
COT (Legacy): Reportable Interest
COT (Legacy): Reportable Interest Percent
COT (Legacy): Reportable Interest Change
COT (Legacy): Reportable Traders
COT (Legacy): Non-Reportable Interest
COT (Legacy): Non-Reportable Interest Change
COT (Legacy): Non-Reportable Interest Percent
COT (Legacy): Largest 4 Gross
COT (Legacy): Largest 8 Gross
COT (Legacy): Largest 4 Net
COT (Legacy): Largest 8 Net

Apakah sebenarnya COT?

Laporan Commitments of Traders (COT) menunjukkan posisi pedagang hadapan pada penutup (selalunya) sesi dagangan Selasa. Laporan ini disediakan oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC), satu badan kerajaan A.S. dengan tugas mengawalselia pasaran hadapan. Laporan ini bertujuan untuk mencipta ketelusan dan melawan manipulasi pasaran. Juga, ia merupakan satu alat dagangan yang bagus.

Bagaimanakah laporan ini menunjukkan posisi pedagang?

Pedagang-pedagang dikumpulkan kedalam kategori-kategori dan bilangan kontrak yang mereka pegang adalah dijumlahkan. Semua laporan COT menunjukkan sebanyak mana kontrak panjang dan singkat yang dipegang oleh pedagang dalam setiap kategori. Laporan COT adalah laporan yang paling terkenal semenjak penerbitannya dari tahun 1986 (penerajunya bermula sejak dari tahun 1924) – laporan Legacy. Ia memecahkan pasaran kepada tiga kategori utama, Commercials, Large Speculators dan Non-reportables (yang merupakan pedagang runcit kecil).