Bagaimanakah untuk menyembunyikan/memaparkan satu penunjuk di dalam aplikasi iOS?

Untuk menukar kebolehlihatan sesebuah penunjuk, anda perlu klik pada ikon mata di dalam sejarah di bawah nama ticker: