Bagaimanakah saya boleh menjejak peranti (termasuk masa dan lokasi yang tepat) yang digunakan untuk mengakses akaun saya?

Sila pergi ke Tetapan Profil untuk melihat semua maklumat. 

Anda boleh mengakses satu bahagian berasingan dipanggil, "Privasi dan Keselamatan", di dalam Tetapan Profil anda.


Jika anda mengesyaki seseorang mendapat akses kepada akaun anda, anda boleh menghentikan aktiviti ini pada bila-bila masa. Ada 2 cara untuk melakukannya:

  1. Tamatkan satu sesi tertentu dengan menekan Log Keluar pada bahagian kanan.
  2. Tamatkan semua sesi (kecuali yang terkini) dengan menekan Tamatkan semua Sesi.

Sila ambil maklum bahawa menamatkan satu sesi pada satu peranti boleh mengakibatkan semua perubahan yang belum disimpan pada peranti itu akan terpadam.