Bagaimanakah saya boleh mengaktifkan/nyahaktif bar alat untuk lukisan?

Anda hendaklah mengklik pada menu di bucu atas kiri dan tunjuk atau sembunyi bar alat dengan menukar posisi gelungsur: