Teks Tetap

Aplikasi

 

Kotak teks tetap adalah sama seperti kotak teks biasa kecuali ianya di sauhkan kepada skrin. Ini bermaksud teks tetap akan kekal kelihatan pada carta dan tidak akan bergerak dengan siri, tanpa mengira sejauh mana ke belakang atau ke depan anda gerakkan carta:


Style

Gaya

Semua pilihan yang ada untuk paparan Teks Tetap boleh di tetapkan di dialog sifat Gaya:


Pilihan Umum

kotak teks

Di mana teks ditaip.

latarbelakang

Togolkan kebolehlihatan, warna dan kelegapan untuk latarbelakang untuk kotak teks.

sempadan

Togolkan kebolehlihatan untuk satu sempadan untuk kotak teks. Juga boleh menukar warna sempadan.

balut TEks

Aktifkan/Nyahaktifkan balut teks di dalam kotak teks.

Kebolehlihatan

Di dalam dialog sifat Kebolehlihatan, anda boleh menukar untuk memaparkan Teks Tetap untuk carta-carta di dalam rangka masa berbeza.