Elips

Aplikasi

Satu Elips selalunya digunakan untuk menyerlahkan atau membulatkan kawasan pada satu carta. Sebagai contoh, jurang harga, puncak dan kawasan atau keadaan terlebih beli atau terlebih jual.

Gaya

Dalam dialog sifat Gaya, adalah dibolehkan untuk menukar bentuk satu elips.

SEMPADAN

Menetapkan warna dan ketebalan satu sempadan elips.

LATARBELAKANG

Togol tingkatan kebolehlihatan, warna dan kelegapan sesebuah latar belakang elips. 

Kebolehlihatan

Dalam dialog sifat kebolehlihatan, anda boleh menukar alat Elips yang terpapar pada carta untuk rangka masa berbeza:

Jika anda mahu melukis satu bulatan, tekan kekunci Shift semasa melukis: