Tanda Anak Panah

Aplikasi

Seperti juga satu Tanda Bendera, Tanda Anak Panah adalah satu alat mudah untuk menandakan titik yang penting pada satu carta, contohnya titik tinggi/rendah untuk satu saluran arah aliran.

Di dalam panel lukisan Alat Anotasi, anda boleh memilih daripada empat jenis Tanda Anak Panah: Tanda Anak Panah Kiri, Kanan, Atas atau Bawah.

Gaya

Warna merah adalah tetapan untuk Tanda Anak Panah Atas dan warna hijau adalah tetapan untuk Tanda Anak Panah Bawah, Kanan dan Kiri. Warna dan saiz Tanda Anak Panah adalah tetap dan tidak boleh diubah. Di dalam dialog ciri Gaya, anda boleh menambahkan beberapa nota untuk dipaparkan bersebelahan satu anak panah. Tahap warna dan kelegapan untuk teks ini boleh diubah di dalam menu lungsur turun "Teks":

Koordinat

Di dalam dialog ciri Koordinat, anda boleh menetapkan dengan tepat posisi satu Tanda Anak Panah pada skala harga (dengan menetapkan harga) dan paksi masa (dengan menetapkan nombor bar):

Kebolehlihatan

Di dalam dialog ciri kebolehlihatan, anda boleh menukar lukisan satu Tanda Anak Panah pada rangka masa berbeza: