Arah Aliran Regresi

Aplikasi

Arah Aliran Regresi boleh digunakan di dalam satu cara yang bersamaan dengan saluran selari. Perbezaan utama adalah ada jalur atas dan bawah yang ditetapkan dengan satu nombor sisihan piawai yang ditentukan pengguna yang jauh dari satu garisan asas. Ini ialah satu alat yang bagus untuk menentukan sama ada satu harga terlalu jauh dari garisan asasnya.

Input

sisihan atas

Menentukan bilangan sisihan piawai yang jauh dari asas untuk menetapkan saluran atas. Secara asasnya, ini menetapkan jarak di antara asas tengah dan bucu saluran atas.

sisihan bawah

Menentukan bilangan sisihan piawai yang jauh dari asas untuk menetapkan saluran bawah. Secara asasnya, ini menetapkan jarak di antara asas tengah dan bucu saluran bawah.

guna SISIHAN ATAS

Togol kegunaan/kebolehlihatan untuk saluran atas.

GUNA SISIHAN bawah

Togol kegunaan/kebolehlihatan untuk saluran bawah.

Sumber

Tetapkan sumber harga untuk mengira posisi saluran.

Gaya

Dalam dialog sifat Gaya, adalah dibolehkan untuk menukar bentuk satu Arah Aliran Regresi:

asas

Tetapkan warna, ketebalan dan gaya garisan pada garisan asas dan latarbelakang saluran bawah. Kotak semak di sebelah mentogolkan kebolehlihatan garisan asas.

atas

Tetapkan warna, ketebalan dan gaya garisan pada saluran atas dan juga ketebalan sempadan dan gaya garisan. Kotak semak di sebelah mentogolkan kebolehlihatan garisan asas.

bawah

Tetapkan warna, ketebalan dan gaya garisan pada saluran bawah dan juga ketebalan sempadan dan gaya garisan. Kotak semak di sebelah mentogolkan kebolehlihatan garisan bawah.

Pearson's R

Kotak semak ini togolkan kebolehlihatan teks memaparkan nilai pekali korelasi Pearson di antara dua titik untuk Arah Aliran Regresi.

panjangkan garisan

Togol pilihan untuk memanjangkan garisan saluran tanpa had ke kanan, walaupun apabila ia keluar dari paparan terkini carta.

Koordinat

Dalam dialog sifat Koordinat, anda boleh tetapkan dengan tepat posisi Arah Aliran Regresi pada skala masa (dengan menetapkan bilangan bar):

bar titik 1

Membenarkan penempatan tepat untuk titik pertama Arah Aliran Regresi menggunakan satu bilangan bar.

BAR TITIK 2

Membenarkan penempatan tepat untuk titik kedua Arah Aliran Regresi menggunakan satu bilangan bar.

Kebolehlihatan

Dalam dialog sifat kebolehlihatan, anda boleh menukar paparan Arah Aliran Regresi pada carta untuk rangka masa berbeza: