Pivot Points Standard

Pivot Points Standard — ialah satu penunjuk teknikal yang digunakan untuk menentukan kedudukan di mana harga mungkin akan menghadapi sokongan atau rintangan. Penunjuk Pivot Points mengandungi satu tingkatan titik pangsi (PP) dan beberapa sokongan (S) dan rintangan (R).

Pengiraan

Nilai PP, rintangan dan sokongan adalah dikira dalam cara berbeza, bergantung kepada jenis penunjuk, yang ditunjukkan dalam ruang Jenis dalam input penunjuk. Untuk mengira PP dan kedudukan rintangan/sokongan, nilai OPENcurr, OPENprev, HIGHprev, LOWprev, CLOSEprev digunakan, iaitu nilai buka semasa dan buka sebelum, tinggi, rendah dan tutup, pada resolusi penunjuk. Resolusi penunjuk adalah ditetapkan oleh input Pivots Timeframe. Jika Pivots Timeframe ditetapkan kepada AUTO (nilai lalai), dan resolusi dinaikkan adalah ditentunkan dengan algorithm berikut:

 • untuk resolusi intrahari sehingga dan termasuk 15 minit, DAY (1D) digunakan
 • untuk resolusi intrahari lebih dari 15 minit, WEEK (1W) digunakan
 • untuk resolusi  harian MONTH (1M) digunakan 
 • untuk resolusi mingguan dan bulanan, 12-MONTH (12M digunakan 

Jenis

Tradingview menggunakan jenis-jenis berikut untuk penunjuk Pivot Points:

 • Tradisi
 • Fibonacci
 • Woodie
 • Classic
 • DM
 • Camarilla

Formua pengiraan untuk setiap jenis diberikan di bawah.

Tradisi
  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = PP * 2 - LOWprev
  S1 = PP * 2 - HIGHprev
  R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
  S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
  R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
  S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
  R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
  S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
Fibonacci
  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = PP + 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
  S1 = PP - 0.382 * (HIGHprev - LOWprev)
  R2 = PP + 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - 0.618 * (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S3 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
Woodie
  PP = (HIGHprev + LOWprev + 2 * OPENcurr) / 4
  R1 = 2 * PP - LOWprev
  S1 = 2 * PP - HIGHprev
  R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = HIGHprev + 2 * (PP - LOWprev)
  S3 = LOWprev - 2 * (HIGHprev - PP)
  R4 = R3 + (HIGHprev - LOWprev)
  S4 = S3 - (HIGHprev - LOWprev)
Classic
  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = 2 * PP - LOWprev
  S1 = 2 * PP - HIGHprev
  R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = PP + 2 * (HIGHprev - LOWprev)
  S3 = PP - 2 * (HIGHprev - LOWprev)
  R4 = PP + 3 * (HIGHprev - LOWprev)
  S4 = PP - 3 * (HIGHprev - LOWprev)
Dm
  IF OPENprev == CLOSEprev
  X = HIGHprev + LOWprev + 2 * CLOSEprev
  ELSE 
  IF CLOSEprev > OPENprev
    X = 2 * HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev
  ELSE
    X = 2 * LOWprev + HIGHprev + CLOSEprev
  PP = X / 4
  R1 = X / 2 - LOWprev
  S1 = X / 2 - HIGHprev
Camarilla
  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
  S1 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 12
  R2 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
  S2 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 6
  R3 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
  S3 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 4
  R4 = CLOSEprev + 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
  S4 = CLOSEprev - 1.1 * (HIGHprev - LOWprev) / 2
  R5 = (HIGHprev / LOWprev) * CLOSEprev
  S5 = CLOSEprev - (R5 - CLOSEprev)

Contoh pengiraan

Input: NASDAQ:AAPL, rangka masa 5 minit. Kami mengira nilai Pivot Points pada 19 Jun, 2019 dengan memilih input berikut:

 • Jenis: Tradisi
 • Rangka masa Pivots: Automatik

Pertama sekali, tentukan resolusi penunjuk (algorithma ditunjukkan di atas). Resolusi untuk carta ialah 5 minit, cth. intrahari kurang daripada 15 minit, jadi resolusi penunjuk ialah 1D. Oleh itu, kami mendapat nilai siri tinggi, rendah, tutup untuk hari semalam, iaitu 18 Jun, 2019:

HIGHprev = 200.29
LOWprev = 195.21
CLOSEprev = 198.45

Kami mengira nilai PP, S, dan P menggunakan formula jenis Tradisi:

  PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
  R1 = PP * 2 - LOWprev
  S1 = PP * 2 - HIGHprev
  R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev)
  S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
  R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev)
  S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
  R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev)
  S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
  R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev)
  S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
  PP = (200.29 + 195.21 + 198.45) / 3 = 197.983333333
  R1 = 197.983333333 * 2 - 195.21 = 200.756666666
  S1 = 197.983333333 * 2 - 200.29 = 195.676666666
  R2 = 197.983333333 + (200.29 - 195.21) = 203.063333333
  S2 = 197.983333333 - (200.29 - 195.21) = 192.903333333
  R3 = 197.983333333 * 2 + (200.29 - 2 * 195.21) = 205.836666666
  S3 = 197.983333333 * 2 - (2 * 200.29 - 195.21) = 190.596666666
  R4 = 197.983333333 * 3 + (200.29 - 3 * 195.21) = 208.609999999
  S4 = 197.983333333 * 3 - (3 * 200.29 - 195.21) = 188.289999999
  R5 = 197.983333333 * 4 + (200.29 - 4 * 195.21) = 211.383333332
  S5 = 197.983333333 * 4 - (4 * 200.29 - 195.21) = 185.983333332

Perbezaan minor dalam nilai mungkin disebabkan pembundaran.