Saya tidak boleh menghantar webhooks ke Slack

Slack hanya menerima data JSON, seperti yang ditulis di dalam dokumentasi mereka, jadi anda perlu untuk mengformat mesej pemberitahuan dengan betul. Anda boleh jumpa contoh format di dalam dokumentasi. Selain daripada satu mesej pemberitahuan biasa 'BTCUSD Lebih Tinggi Dari 9000' anda hendaklah menggunakan satu kekunci "teks" dengan satu nilai mengandungi mesej pemberitahuan:

{"text":"BTCUSD Greater Than 9000"}

Anda boleh mengetahui dengan lebih lanjut mengenai format JSON di dalam Wikipedia.