Saya tidak boleh menghantar webhooks ke Discord

Sebelum menghantar webhooks ke Discord, sila baca Dokumentasi Pemaju. Anda hendaklah mengformat mesej anda dengan sebetulnya bergantung kepada aksi yang anda mahukan. Sebagai contoh, jika anda mahu menghantar satu mesej ke ruangan sembang, selain daripada satu mesej pemberitahuan biasa 'BTCUSD Lebih Tinggi Dari 9000' anda hendaklah menggunakan kekunci "kandungan" dengan satu nilai rentetan mengandungi mesej pemberitahuan (sebagaimana ia dtulis di dalam dokumentasi), selain daripada mesej pemberitahuan biasa 'BTCUSD Lebih Besar Dari 9000.' Tengok bawah untuk contoh:

{"content":"BTCUSD Greater Than 9000"}

Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai format JSON pada Wikipedia