Bagaimanakah untuk menggunakan Alat Ukuran dengan cepat?