Bagaimanakah untuk menggunakan Alat Ukuran dengan cepat?

Di sini ada satu cara yang cepat dan mudah untuk mengukur jarak di antara bar-bar.

Cuma klik pada titik mula dan pada titik akhir sambil menekan kekunci Shift untuk menggunakan Alat Ukuran dengan cepat: