Bagaimanakah saya boleh mengeksport data carta?

Data carta (termasuk simbol ticker & penunjuk) sekarang boleh disimpan di dalam fail CSV.  ia kemudiannya boleh di import ke dalam Microsoft Excel atau aplikasi-aplikasi lain untuk analisa seterusnya sekiranya itu apa yang anda mahukan. 

Untuk memuat turun data, pilih Eksport data carta… dari menu:

Pilih carta & tekan Eksport:

Ciri mengeksport akan tersedia sebaik sahaja data carta dimuatkan. Gerakkan ke kiri untuk menambah lebih banyak data ke dalam carta atau gerakkan paksi x dan muat turun.