Perolehan Tertahan

Apakah Perolehan Tertahan?

Perolehan Tertahan mewakili perolehan sisa terkumpul untuk syarikat, sejak dimulakan, dimana masih belum diagihkan kepada pemegang-pemegang saham atau diperuntukkan kepada satu rizab tertentu.