Ekuiti Biasa Lain

Apakah Ekuiti Biasa Lain?

Ekuiti Biasa Lain mewakili Ekuiti Biasa selain Perolehan Tertahan dan Modal Dibayar.

Ia termasuk:

  • Sekuriti Boleh Dipasarkan Untung/Rugi Tidak Realisasi;
  • Terjemahan Kumulatif;
  • Rizab Penilaian Semula;
  • Rizab Diasing Lain;
  • Rizab Tidak Diasing;
  • Jaminan Hutang ESOP.