Apakah maksud pilihan One Step Back Building ?

One Step Back ialah satu cara untuk membina carta Titik & Angka (P&F) 1 kotak, yang merupakan satu komponen penting di dalam kaedah analisa carta Wyckoff dan membantu penganalisa carta chart Titik & Angka untuk melihat corak dengan lebih jelas.

Di dalam kaedah pembinaan biasa, bentuk menunjukkan satu perubahan di dalam harga pada arah bertentangan akan selalunya dilukis di dalam lajur baru. Dalam gambar di bawah, bentuk-bentuk O (1) dan bentuk terendah dalam lajur X (2).

Mari pertimbangkan proses pembinaan One Step Back. Jika hanya ada satu bentuk dalam lajur terkini  (O (1) dalam gambar), dan satu bentuk terjadi yang menentukan perubahan harga dalam arah bertentangan (dalam gambar, ini ialah bentuk terendah dalam lajur X (2)), jadi bentuk baru ini tidak dibina di dalam lajur baru, tetapi di dalam lajur terkini. Ini menyebabkan bentuk X dan O boleh digabungkan ke dalam satu lajur. Ingat bahawa tidak dibenarkan untuk ada kurang dari dua bentuk.

Anda perlu menetapkan Amaun Balikan = 1 dan mengaktifkan pilihan One Step Back untuk menggunakan kaedah ini pada satu carta Titik & Angka.