Bagaimanakah saya mengaktifkan/menyahaktifkan label matawang pada skala harga?

Terdapat dua acara untuk mengaktifkan/menyahaktifkan label matawang:

 

  • Buka penetapan carta anda, pergi ke tab “Skala” dan aktifkan/nyahaktif kan pilihan “Matawang”. Lihat grafik di bawah untuk lebih lanjut.
  • Buka menu konteks skala harga dan aktifkan/nyahaktifkan pilihan “Matawang” dari situ. Lihat grafik di bawah untuk contoh.