Tri Star - Bulis

Satu corak candlestick TriStar bulis boleh terbentuk apabila tiga candlestick doji terbentuk berturut-turut pada pengakhiran satu arah aliran menurun yang panjang. Lilin doji pertama menandakan ketidakpastian antara kuasa belian dan jualan. Lilin doji kedua membuat jurang di dalam arah arah aliran utama. Lilin doji tiga mengubah kedudukan pasaran sebaik sahaja candlestick membuka ke arah yang bertentangan dengan arah aliran. Setiap lilin doji mempunyai satu bayang yang semuanya agak pendek, ia menunjukkan satu penurunan sementara dalam ketidaktentuan.  

Input:

Secara tradisinya, corak candlestick ini diiktiraf bersama dengan satu arah aliran tertentu, cth. ia mungkin penting untuk corak jika harga telah menaik atau menurun. Pilihan ‘Kesan Arah Aliran Berdasarkan’ membenarkan anda untuk menyatakan yang mana satu kaedah-kaedah berikut digunakan untuk mengesan arah aliran:

  • SMA50 - penunjuk membandingkan harga semasa simbol kepada Simple Moving Average (SMA) nya dengan panjang 50. Jika harga semasa adalah di bawah SMA, pergerakan harga ini dikira sebagai satu penurunan. Jika harga di atas SMA, ia adalah satu kenaikan.
  • SMA50, SMA200 - penunjuk membandingkan secara berbeza harga semasa kepada SMA50 dan SMA50 kepada SMA200. Jika harga semasa adalah di atas SMA50 dan SMA50 adalah di atas SMA200, ini dikira sebagai satu kenaikan. Jika harga di bawah SMA50 dan SMA50 adalah di bawah SMA200, ini adalah satu penurunan.
  • Tiada pengesanan - penunjuk tidak mengambil kira arah aliran harga.

Dengan membandingkan dua SMA berbeza, pilihan 'SMA50, SMA200' hanya mengesan arah aliran yang lebih kuat. Apabila arah aliran adalah lemah dan keadaan di atas tidak dipenuh, tiada corak akan dikesan. Sebaliknya, pilihan 'SMA50' akan juga mengesan arah aliran yang lebih lemah.