Bagaimana saya boleh memperolehi jawapan mengenai ciri, alat, carta, petunjuk / strategi, atau pasaran secara umum?

Dapatkan pandangan dari pengguna/peniaga/pelabur yang berpengalaman, pelajari daripada idea mereka, dan ajukan soalan di bilik sembang komuniti kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pasaran dan analisis pasaran. Ahli yang berbayar dan percuma dapat mengakses bilik sembang komuniti kami untuk mengemukakan soalan mengenai perkhidmatan, ciri, alat, dan platform kami secara umum. Terdapat syarat bagi pengguna yang memiliki 5 poin reputasi sebelum boleh terlibat dalam bilik sembang. Anda boleh memperoleh poin dengan menerbitkan kandungan mengenai idea anda, memperoleh pengikut serta suka, dan sebagainya. Ketahui lebih lanjut mengenai cara mendapatkan poin di sini. Mengikuti peniaga yang berpengalaman serta ahli TradingView yang lain sering kali boleh memperolehi maklumat yang anda cari selama ini.