Chop Zone

Definisi

Chop Zone ialah satu penunjuk visual yang direkabentuk untuk menganalisa arah aliran dan menentukan tahap kegeloraannya (choppiness). Chop Zone diplotkan dalam tingkatan -100/+100 dan memberikan isyarat kepada perbezaan di antara harga tutup dan Exponential Moving Average (EMA) nya dengan menukarkan nilai-nilai yang dikira kepada warna. 

Sejarah 

Chop Zone mendapat namanya dari Choppiness Index, yang dicipta oleh E.W. Dreiss, seorang pedagang komoditi Australia.

Pemerhatian

Penunjuk Chop Zone membenarkan pedagang dan penganalisa untuk menentukan sama ada satu pasaran itu bergelora (choppy) atau tidak, mempamerkan satu arah aliran ke sisi, atau tidak bergelora, mempamerkan satu arah aliran yang mempunyai arah. 

Choppiness Index ialah satu pengayun terikat julat dan disebabkan itu, mempunyai nilai yang jatuh dalam julat tertentu. Seperti dijelaskan di atas, julat ini berada di antara -100/+100.

Apa yang perlu diperhatikan

Chop Zone berfungsi di mana semakin dekat nilai yang dikira itu kepada 100, semakin tinggi tingkatan gelora yang didapati. Dalam kes ini, kegeloraan (choppiness) merujk kepada pergerakan ke sisi satu arah aliran. Dalam arah yang lain, semakin dekat nilai yang dikira itu kepada -100, semakin kuat arah aliran pasaran - pergerakan berarah arah aliran. Sedikit sisa kegeloraan (residual choppiness) didaftarkan di dalam kes ini.

Selalunya, pedagang dan penganalisa teknikal menggunakan satu jenis ambang (threshold) untuk menentukan arah aliran pasaran yang menjadi semakin bergelora. Selalunya ini berada di zon lebih tinggi dalam data arah aliran pasaran. Terdapat juga satu ambang di zon lebih rendah yang menunjukkan kearah arah aliran berarah - tidak bergelora.

Kesimpulan

Chop Zone menganalisa arah aliran dan menentukan sama ada satu arah aliran itu bergelora (choppy) atau tidak. Penunjuk ini membenarkan penggunanya menentukan arah keseluruhan satu arah aliran dan selalunya dikaitkan dengan Choppiness Index, satu pengayun terikat julat menggunakan nilai dari -100/+100, digunakan untuk menganalisa satu arah aliran bergelora.