Coppock Curve

Definisi

Coppock Curve ialah satu penunjuk momentum harga yang menentukan kerendahan utama dalam pasaran saham dan dikira sebagai satu moving average. Coppock Curve dikatakan telah dibangunkan untuk strategi jangka panjang untuk indeks, ETF dan instrumen cair yang lain, bukannya untuk dagangan intrahari. Penunjuk boleh digunakan untuk mengenalpasti arah aliran utama pasaran, menentukan arah satu arah aliran dan membantu strategi pelaburan atau dagangan jangka panjang.

Sejarah 

Formula yang digunakan untuk Coppock Curve adalah dibangunkan pada tahun 1962 oleh Edwin S. Coppock dalam majalah Barron’s pada tahun yang sama. Penunjuk pada mulanya diperkenalkan sebagai satu penunjuk jual atau beli jangka panjang untuk indeks utama. Ia dilaksanakan sebegini pada asalnya untuk membenarkan indeks untuk mengenalpasti dan mensasarkan arah aliran yang besar.

Pemerhatian

Coppock Curve ialah satu garisan arah aliran berayun yang mempunyai julat sama ada lebih tinggi atau lebih rendah daripada kosong, menggunakan dua kadar perubahan dalam pengiraannya:

  1. Perubahan tempoh 11 (11-period change);
  2. Perubahan tempoh 14 (14-period change).

Lengkungan menyemak kadar perubahan untuk tempoh-tempoh ini dan menghasilkan satu penunjuk isyarat garisan yang dikeluarkan dari data ini menggunakan 10-bulan weighted moving average. Apabila menggunakan lengkungan, pedagang, pelabur dan penganalisa teknikal boleh mencari penunjuk garisan isyarat untuk membantu dalam analisa dan mencapai keputusan pelaburan mereka sendiri berdasarkan kepada penemuan mereka untuk dagangan jangka sederhana/jangka panjang.

Apa yang perlu diperhatikan

Hanya gunakan Coppock Curve kepada satu carta dan gunakan analisa arah aliran untuk melakukan analisa gambaran lebih besar untuk mencari di mana Coppock Curve berada sama ada di atas atau di bawah garisan kosong.

Kesimpulan

Coppock Curve dicipta oleh seorang ahli ekonomi untuk analisa arah aliran jangka pertengahan ke jangka panjang untuk indeks, ETF dan instrumen cair yang lain. Ia mengukur kadar perubahan dan cuba untuk mewakilkan satu arah aliran yang jelas untuk jangka pertengahan ke jangka panjang.