Hull Moving Average

Definisi

Ada beberapa jenis moving average, yang anda pernah jumpa, seperti Simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA). Yang kedua, bersama-sama Weighted Moving Average (WMA), diperkenalkan untuk menganalisa harga tertunda dengan meletakkan lebih pengiraan kepada data terkini. Hull Moving Average (HMA) ialah satu moving average yang pantas dan bersih yang menonjol dengan sendirinya. HMA cuba untuk mengeluarkan kelewatan (lag) untuk keseluruhan dan pada masa yang sama, menambahbaik pelicinan.

Sejarah

Hull Moving Average dibangunkan dan diperkenalkan oleh Alan Hull sebagai satu moving average baru yang memfokuskan pelicinan, kecekapan dan pelupusan kelewatan (lag).

Pengiraan

Untuk mengira Hull Moving Average, ikuti langkah-langkah berikut.

  1. Mula dengan mengira satu Weighted Moving Average dengan tempoh n / 2 dan kemudiannya mendarabkan nilai ini dengan 2.
  2. Kemudian, teruskan dan kira Weighted Moving Average yang lain untuk tempoh n dan tolak nilai ini dari jumlah dalam Langkah 1.
  3. Akhir sekali, kira satu Weighted Moving Average dengan tempoh sqrt(n) dengan menggunakan data yang anda telah kumpulkan dari keputusan di Langkah 2.

Versi lain untuk pengiraan ini boleh dilihat di bawah.

HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))

Pemerhatian dan apa yang perlu diperhatikan

Satu Hull Moving Average (HMA) digunakan untuk menganalisa satu tempoh masa yang lebih panjang mungkin lebih sesuai untuk mengenalpasti satu arah aliran pasaran. Untuk menganalisa dengan lebih lagi, ia boleh dikatakan jika nilai HMA sedang menaik dan arah aliran menaik pada masa yang sama, ia adalah ideal untuk memasuki posisi panjang untuk dagangan anda. Sebaliknya, jika HMA menurun dan arah aliran turut menurun, ia adalah ideal untuk memasuki posisi singkat.

Kesimpulan

Hull Moving Average (HMA) adalah pantas dan bersih, menjadikannya berlainan daripada rakan-rakan moving average yang lain. HMA cuba untuk menghapuskan kelewatan (lag), pada masa yang sama memberikan keputusan yang bersih. HMA  mengikuti pergerakan arah aliran pasaran dan adalah dikira agak berbeza daripada rakan-rakannya dan moving average yang selalu digunakan seperti SMA dan EMA.