Bagaimanakah saya boleh mengaktifkan pelarasan data untuk dividen?

Apakah dividen dan bagaimanakah mereka mempengaruhi kos saham?

Dividen adalah pemberian sedikit daripada perolehan syarikat kepada satu kelas pemegang sahamnya, bergantung kepada jumlah dan jenis saham yang pemegang-pemegang saham ini ada. Dividen adalah secara utamanya dibayar pada setiap suku tahun, tetapi pada keadaan-keadaan yang jarang terjadi, satu syarikat akan membayar dividen nya pada setiap bulan atau tahun. Syarikat-syarikat adalah tidak wajib untuk membayar dividen mereka dan jika mereka mengalami tekanan kewangan, mereka boleh membatalkan semua pembayaran dividen. 

Apabila satu syarikat membayar satu dividen, nilainya adalah dikurangkan bergantung kepada jumlah yang dibayar. Ini terjadi kerana wang meninggalkan penyata imbangan syarikat dan diberikan kepada pemegang-pemegang saham. Keadaan ini menyebabkan syarikat akan mengalami kekurangan tunai pada penyatanya daripada sebelum dividen dibayar dan harga sahamnya akan menunjukkan keadaan ini. Walaubagaimana pun, nilai ini adalah dipindahkan kepada pemegang-pemegang saham yang memperoleh satu pulangan pada dividen. Jadi, walaupun nilai syarikat akan turun, jumlah pulangan adalah menaik dengan jumlah yang dibayar dalam bentuk dividen. 

Ia adalah penting untuk melaraskan satu carta untuk dividen-dividen nya untuk membayangkan impak dari dividen-dividen berkenaan. Ini adalah penting untuk pemegang-pemegang saham jangka panjang. Satu carta dilaraskan mengikut dividen menunjukkan jumlah pulangan untuk aset. Maksudnya, ia menambahkan dividen yang dibayar kembali kepada harga saham.

Bagaimanakah saya boleh mengaktifkan pelarasan data untuk dividen?

Untuk membenarkan pelarasan untuk dividen, pergi dan klik butang laras pada panel bawah pada carta. Carta akan kemudiannya dilaraskan untuk menampakkan pembayaran dividen. Lihat imej di bawah.


Jika anda tidak dapat mencari butang laras pada panel bawah pada carta, ia bermaksud pelarasan harga untuk aset yang anda sedang lihat adalah tidak tersedia.