Peraturan hak cipta dan penggunaan wajar

Jangan, pada bila-bila masa, anda menggunakan kandungan yang disenaraikan atau diambil dari produk yang anda tidak mempunyai lesen untuk digunakan. Jangan, pada bila-bila masa, menstrimkan kandungan yang dianggap mempunyai hak cipta atau yang tidak mematuhi syarat-syarat Penggunaan Wajar seperti yang ditentukan di sini.

Sebarang kandungan yang melanggar dasar tersebut akan dikeluarkan dan juga boleh dikenakan penalti untuk akaun atau pemegang akaun tersebut.