Bagaimana sekatan berfungsi

Ciri sosial di laman web kami adalah percuma untuk semua. Demi mempertahankan hak untuk menggunakan ciri-ciri ini, kami berharap agar semua pengguna laman web kami dapat mengikuti peraturan dalaman. Kegagalan untuk melakukannya boleh menyebabkan amaran atau sekatan (antara 5 minit hingga 1 bulan). Anda akan menerima mesej peribadi dari moderator untuk setiap amaran atau larangan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan keputusan yang diambil oleh moderator, sila balas mesej tersebut.

ISekatan segera dan kekal mungkin terjadi sekiranya akaun digunakan untuk mengirim spam, menyebarkan perisian hasad dan untuk memanfaatkan ciri percubaan percuma, menerbitkan kandungan yang diciplak atau tidak sesuai dan menggunakan akaun pendua untuk memanipulasi nombor komuniti atau reputasi.

Harap maklum bahawa pengguna dengan langganan berbayar juga boleh diberi amaran dan dilarang untuk menerbitkan kandungan serta berinteraksi seperti pengguna lain. Pengguna dengan langganan berbayar tidak terkecuali daripada peraturan mengenai bahagian sosial laman web kami.

TradingView berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu terhadap tindakan pengguna yang tidak tersenarai dalam peraturan dalaman untuk menjaga fungsi baik dan persekitaran yang mesra serta platform yang profesional.