Rob Booker Intraday Pivot Points

Definisi 

Penunjuk Intraday Pivot Points adalah digunakan oleh Rob Booker bersama-sama dengan Knoxville Divergence untuk mencipta satu sistem dagangan yang efektif yang dapat menentukan sasaran harga utama dalam pasaran termasuk bila masa terbaik untuk memasuki posisi singkat (short position). 

Sejarah

Penunjuk ini selalu digunakan dan dipuji oleh Rob Booker,seorang ahli perniagaan dan pedagang mata wang berpengalaman. 

Pemerhatian

Input dan gaya penunjuk boleh disesuaikan bergantung kepada kesukaan pedagang. Mari kta lihat apa yang ada dalam Intraday Pivot Points.

Tetapan input. Dengan tetapan input, pedagang akan melihat pilihan untuk memilih tempoh masa tengok ke belakang (look back period), dan pilihan tiga tempoh masa lain untuk penunjuk. Pangsi intrahari ada tiga jenis pilihan:

1) pangsi 1-jam, atau tempoh 60-minit;

2) pangsi 4-jam, atau tempoh 240-minit; atau

3) pangsi 8-jam , atau tempoh 480-minit.

Tetapan Gaya. Dengan tetapan gaya, pedagang boleh melaraskan kelebaran garisan dan pilihan kosmetik lain untuk susun atur penunjuk di atas carta.

Apa yang perlu diperhatikan

Menurut Rob Booker, “contoh terbaik pangsi (pivot) intrahari adalah yang tidak terkena dengan harga.” Ini bermakna satu pangsi yang dipaparkan pada carta tanpa persimpangan lilin yang boleh dilihat adalah satu sasaran harga terbaik untuk pedagang menggunakannya sebagai titik untuk memasuki posisi singkat. Dengang menunggu Knoxville Divergence terbentuk, atau balikan harga terjadi, pedagang boleh menggunakan pangsi yang terlepas sebagai sasaran untuk harga. “Pangsi yang terlepas” ini dapat dikenal dengan mudah sebagai satu garisan intrahari yang tidak mempunyai lilin menyentuhnya dari mula hingga akhir tempoh masa.

Kesimpulan

Intraday Pivot Points digunakan untuk menentukan sasaran aksi harga pasaran utama yang dapat memberikan peringatan kepada pedagang akan masa yang terbaik untuk memasuki posisi singkat. Dengan menggunakan penunjuk Intraday Pivot Point bersama-sama dengan penunjuk lain seperti Knoxville Divergence, pedagang mendapat manfaat dari tambahan sokongan teknikal dan dapat membina satu sistem dagangan yang dapat mengenalpasti masa-masa pergerakan harga utama.