SMI Ergodic Oscillator

Definisi

Stochastic Momentum Index (SMI) Ergodic Oscillator, yang selalunya dirujuk sebagai SMIEO, menggunakan dan memanipulasi dua moving average penunjuk SMI Ergodic untuk harga tolah harga sebelum selepas dua rangka masa. Penunjuk menggunakan satu garisan isyarat, mengandungi Exponential Moving Average (EMA) pada penunjuk SMI, dan menolaknya (subtract) dari SMI. Pengayun dipaparkan pada carta dalam bentuk histogram, dan boleh diubah pada tetapan oleh pedagang (cth. input, kaedah (EMA), dan tetapan panjang tempoh). 

Pengiraan

Di bawah adalah kod rumusan untuk penunjuk SMI Ergodic Oscillator indicator.

//price (ditetapkan pengguna, nilai lalai ialah harga penutup)

//method = moving average (tetapkan pengguna, nilai lalai ialah EMA)

//prevP = previousPrice, index = bilangan bar terkini

//abs = nilai mutlak (absolute value)

//ma = moving average

prevP = price[index-1];

change = price - prevP;

absChange = abs(price - prevP);

tempChange = ma(method, index, fastPeriod, change);

tempAbsC = ma(method, index, fastPeriod, absChange);

tempChange = ma(method, index, slowPeriod, tempChange);

tempAbsC = ma(method, index, slowPeriod, tempAbsC);

SMI = tempChange / tempAbsC;

SIGNAL = ma(method, index, sigPeriod, SMI);

Plot: SMIEO = SMI - SIGNAL;

Pemerhatian dan apa yang perlu diperhatikan

SMI Ergodic Oscillator sesuai digunakan dengan penunjuk-penunjuk dan alat-alat lain untuk analisis teknikal.

Kesimpulan

SMIEO menggunakan dan memanipulasi dua moving average penunjuk SMI Ergodic untuk harga tolah harga sebelum selepas dua rangka masa. Ini membantu pedagang dengan memberikan mereka isyarat cetusan berguna. Penunjuk menggunakan satu garisan isyarat dan menolaknya dari SMI. Pedagang boleh mengubah tetapan penunjuk, seperti input, kaedah (EMA), dan panjang tempoh, bergantung kepada kesukaan mereka.