Mengurus Pemberitahuan

In the Alerts Manager you can browse and edit your alerts. Dalam Pengurus Pemberitahuan, anda boleh melihat dan mengedit pemberitahuan anda.

Anda boleh menyesuaikannya dengan memilih paparan pemberitahuan. Klik pada butang Tetapan dan nyah-tanda pada penyesuaian senarai yang tidak mahu anda lihat:

Pemberitahuan boleh disusun mengikut Ticker, Nama, Mesej, Tarikh dibuat atau Pencetus waktu. Klik pada Butang menyusun dan pilih susunan pilihan anda.

Gunakan kekunci kawalan dalam senarai untuk menghentikan, menyambung semula, meyunting, mengklon, atau menghapus pemberitahuan.

Mengklik-kanan pada pemberitahuan (tekan-lama pada peranti mudah alih) akan membuka menu konteks dengan pilihan yang sama:

Below each alert you can see the status and the reason of an alert stop: 

  • an active alert has a green Active status; 
  • a triggered alert with Only once setting has an orange Stopped — Triggered status; 
  • a manually disabled has a gray Stopped manually
  • expired alert has a red Stopped — Expired status. 

Di bawah setiap pemberitahuan anda dapat melihat status dan sebab mengapa makluman berhenti:

  • pemberitahuan aktif mempunyai status Aktif hijau;
  • pemberitahuan yang tercetus dengan tetapan Hanya Sekali mempunyai status Berhenti - status Tercetus ;
  • nyah aktif secara manual mempunyai warna kelabu Berhenti Secara Manual;
  • pemberitahuan yang luput mempunyai status Berhenti - Luput berwarna merah

Klik - dua kali pemberitahuan untuk membuka menu Penyuntingnya.

Klik di Pengurus dan gunakan butang papan kekunci anak panah atau bar ruang untuk bergerak di antara pemberitahuan.

Setelah membuat pemberitahuan, tanda yang menentukan tahapnya (kecuali Pemberitahuan bergerak), akan muncul di carta. Arahkan kursor anda ke tanda untuk melihat alat-nasihat dengan keterangan.

Double-click the mark to see the Alert Edit menu. 

Right-click the mark to add or delete an extended alert line.

Anda juga boleh menyunting nilai pemberitahuan dengan hanya menyeret label ke tempat yang anda mahukan. Cukup dengan hanya memindahkan ia ke tempat yang diinginkan pada carta dan nilai baru secara automatik akan diterapkan di tetingkap dialog Peyunting.

 

Apabila pemberitahuan tercetus, label yang telah dipadankan akan mula berkelip di carta.

 

Semua pemberitahuan yang tercetus akan secara automatik ditambahkan ke Log Makluman dan anda boleh mengakses sejarah pemberitahuan anda bila-bila masa. Klik di Log dan gunakan butang papan kekunci anak panah atau bar ruang untuk beralih antara pemberitahuanyang telah tercetus.

 

Anda juga boleh Menghapus Log atau Mengeksportnya ke fail CSV.