Strategi Consecutive Up/Down

Definisi

Strategi Consecutive Up/Down memasuki posisi panjang jika paling kurang ada X berturutan pada penutup terkini adalah lebih besar daripada sebelumnya. Ia memasuki posisi singkat jika pada paling kurang Y bar-bar berterusan adalah lebih rendah pada penutup terkini adalah lebih rendah dari sebelumnya. Input X dan Y diuruskan dalam tetapan strategi, yang boleh diakses dengan mengklik kanan pada strategi apabila ia dibentangkan pada carta atau mengklik pada roda Tetapan pada bahagian atas kiri carta.

Pengiraan

Pine Script
//@version=5
strategy("Consecutive Up/Down Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
if (ups >= consecutiveBarsUp)
	strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="ConsUpLE")
if (dns >= consecutiveBarsDown)
	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsUpLE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Kesimpulan

Strategi Consecutive Up/Down adalah dicipta terutamanya untuk arah aliran. Ia boleh digunakan pada mana-mana rangka masa dan bergantung kepada nilai yang anda tetapkan kepada Bar Berterusan Naik dan Bar Berterusan Turun. Ini boleh dilaraskan di dalam Tetapan strategi dan terpulang kepada anda. Pilihan lalai strategi adalah 3 bar-bar naik berterusan dan 3 bar-bar turun berterusan. Ini bermakna jika ada 3 bar-bar berterusan yang berada di atas atau di bawah bar penutup, strategi akan memasuki posisi panjang atau singkat. consecutive bars that are above or below the previous bar close, the strategy will go long or short.