Strategi Pivot Extension

Definisi

Strategi Pivot Extension adalah berasaskan Titik Pangsi (Pivot Point). Strategi ini mengimbas bar-bar X+Y akhir (di mana X dan Y adalah input leftBars dan rightBars di dalam tetapan penunjuk) untuk mencari satu pangsi. Apabila satu pangsi tinggi dijumpai, strategi akan membuka satu posisi singkat. Jika satu pangsi rendah dijumpai, ia akan memasuki posisi panjang. Ambil maklum bahawa strategi akan ketinggalan bar-bar Y di belakang kerana carta perlu melukis bar-bar baru Y selepas satu pangsi berpotensi untuk mengesan pangsi.

Kesimpulan

Strategi Pivot Extension dicipta untuk pedagang pangsi dan yang mencari dagangan ayunan (swing trade) atau tingkatan sokongan dan rintangan tertentu. Apabila satu pangsi tinggi terjadi, strategi akan membuka satu posisi singkat dan apabila satu pangsi rendah dijumpai, ia akan memasuki posisi panjang. Perkara yang penting untuk dimaklumi bahawa strategi mengimbas bar-bar X+Y akhir, di mana adalah input di dalam tetapan strategi seperti leftBars dan rightBars. Adalah penting untuk pengguna mendefinisikan bar-bar ini untuk menjadikan strategi ini berfungsi dengan efektif.