Saya tidak sengaja mengklik pada butang mengisih. Bagaimanakah saya boleh kembali ke susunan simbol yang sebelumnya?

Klik pada butang anak panah bulat untuk mengembalikan susunan simbol yang asal.


Harap maklum bahawa terdapat banyak cara dalam senarai (menambahkan, menghapuskan dan menggerakkan simbol) boleh mengemaskinikan isihan dan menyebabkan susunan baru disimpan.