Saya tidak sengaja mengklik pada butang mengisih. Bagaimanakah say boleh balik ke susunan simbol yang sebelum?

Klik pada butang mengisih dua kali lagi, di mana klik ketiga pada butang mengisih akan mengembalikan susunan simbol yang asal.


Harap maklum bahawa terdapat banyak cara dalams senarai ( menambahkan, menghapuskan , dan menggerakkan simbol) boleh mengemaskinikan kerana isihnya dan menyebabkan susunan baru disimpan.

Harap ma