Berapakah banyak simbol yang boleh saya tambahkan kepada senarai amatan?

Senarai amatan boleh mengandungi tidak lebih daripada 1000 simbol.