Berapakah banyak simbol yang boleh saya tambahkan kepada senarai amatan?

Senarai amatan yang lalai tidak boleh mengandungi lebih daripada 1000 simbol. Yang berwarna tidak melebihi 500.