Bagaimanakah untuk menambahkan sebuah seksyen kepada senarai amatan?

  1. Buka senarai yang diperlukan
  2. Pilih simbol di atas yang anda ingin mencipta seksyen
  3. Klik kanan untuk membuka menu.
  4. Pilih item Tambah menu seksyen