Mengapa pesanan Renti Rugi/ Ambil Untung tidak tersedia untuk pesanan pasaran / kedudukan individu?

Sekiranya anda mempunyai akaun AS, sekatan broker berikut dikenakan::

  • Meletakkan pesanan pasaran dengan Renti Rugi / Ambil Untung tidak tersedia.
  • Tidak mustahil untuk menambah pesanan Renti Rugi / Ambil Untung ke setiap kedudukan individu. Menambah pesanan Renti Rugi / Ambil Untung hanya boleh dilakukan pada kedudukan Bersih.
  • Akibatnya: setelah pelaksanaan perintah had / renti yang mempunyai pesanan Renti Rugi / Ambil Untung, pesanan Renti Rugi / Ambil Untung ini berubah menjadi sepasang pesanan OCO yang dipautkan, tetapi ia tidak lagi dihubungkan dengan posisi individu yang dibuka.