Kekunci panas

Untuk banyak masa, adalah lebih mudah menggunakan kekunci panas. Sebagai contoh:

 • Buka satu tetingkap atau tab yang tidak sengaja ditutup:
  Windows: Shift + Ctrl + T
  macOS: Shift + Cmd + T
 • Tukar kepada tab seterusnya/sebelumnya dalam tetingkap:
  Windows: Ctrl + Pg Dn / Up
  macOS: Cmd + Pg Dn / Up
 • Tutup aplikasi sementara kekal membuka tetingkap dan tab:
  Windows: Shift + Ctrl + Q
  macOS: Cmd + Q