Saya ingin menukar saiz carta dalam susun atur saya.

Untuk mengubah saiz satu carta, hanya tarik salah satu daripada sisinya. Klik dua kali pada mana-mana sempadan carta akan membawa ia kembali kepada keadaan asal.


Anda juga boleh menggerakkan beberapa sempadan carta pada masa yang sama. Untuk melakukan ini, tekan kekunci Shift semasa menarik.