Lukisan saya tidak disegerakkan untuk semua carta dalam susun atur

Lukisan-lukisan hanya boleh disegerakkan dengan simbol yang sama dalam satu susun atur carta berganda yang sama apabila Penyegerakan Lukisan diaktifkan. 

Untuk mengaktifkan penyegerakan objek lukisan, buka mod pelbagai carta di dalam menu Pilih Susun Atur.

Sekarang aktifkan penyegerakan untuk objek-objek lukisan menggunakan butang pada panel kiri.

 


Anda juga boleh menyegerakkan setiap objek lukisan tertentu dengan memilih pilihan “Segerakkan dalam susun atur” pada menu konteksnya.