Lukisan saya tidak disegerakkan untuk semua carta dalam susun atur

Lukisan-lukisan hanya boleh disegerakkan dengan simbol yang sama dalam satu susun-atur carta berganda yang sama apabila Penyegerakan Lukisan diaktifkan. 


 

Untuk membolehkan lukisan terkini pada carta lain di susun atur ini, anda harus berada dalam mod susun atur carta berganda dan tidak boleh bertukar kepada susun atur carta tunggal. Jika anda perlu bertukar kepada carta tertentu, sila gunakan Togol Maksimumkan. 

Jika anda telah menambahkan lukisan tanpa mengikuti langkah-langkah di atas, anda boleh membuka Salasilah Obejck, pilih lukisan tersebut (tekan Shift/Ctrl dan klik pada mereka), klik kanan pada mana-mana lukisan dan mengeluarkan tanda dan menandakan semua  "Segerakkan kepada semua carta"