Apakah maksud Terakhir dalam Penyaring

Sekiranya anda ingin mencari keadaan sesuatu penunjuk kepada harga simbol semasa (cthnya. saham yang diperdagangkan di atas SMA10 ), yang ditunjukkan sebagai "Tutup" pada carta, gunakan nilai "Harga" di Penyaring. Sila perhatikan bahawa nilai "Harga" di penyaring adalah nilai sesi biasa simbol. Sekiranya anda mengaktifkan waktu lanjutan pada carta, "Harga" pada penyaring dan "Tutup" pada carta tidak akan sepadan.