Bagaimanakah Volum Relatif dan Volum Relatif Pada Masa dikira?

Volum Relatif terdiri daripada Volum yang dibahagi dengan Volum Purata di mana Volum Purata adalah Purata Bergerak Ringkas (Simple Moving Average), yang dikira berdasarkan 10 tempoh terakhir (tidak mengambil kira bar volum semasa).

Volum Relatif = volum / volum purata.

Inilah skrip yang membolehkan anda memplot Volum Relatif ke atas carta anda:

Jav
//@version=4
study("RelVol")
AvgVol = sma(volume,10)
plot(volume/AvgVol[1], title="Relative Volume")


Ia memerlukan 10 bar terakhir untuk membentuk SMA, dan kemudian membahagikan volum dengan SMA ini untuk mendapat Volum Relatif.

Volum Relatif boleh dikira pada mana-mana selang waktu yang tersedia, senarai yang anda lihat setelah mengklik butang Selang Masa di bahagian atas penyaring. Ini bermaksud apabila anda mengubah selang, Volum Relatif akan dikira semula.

Volum Relatif tidak dikira semasa waktu Lanjutan, cuma semasa sesi perdagangan biasa.

Volum Relatif pada Masa pula - selain daripada mengambil 10 bar terakhir - hanya ambil volum purata untuk satu bar tunggal dalam sehari (untuk 10 hari terakhir), mengikut mana satu bar yang sepadan dengan masa terkini. Penyaring akan mengira Volum Relatif pada Masa hanya untuk bar 5 minit. Sebagai contoh, kami mengira Volum Relatif pada Masa pada rangka masa lima minit (5m) 17 Oktober 2022 pada jam 10:30. Ia mengambil volum purata untuk setiap bar 5 minit jam 10:30 untuk 10 hari terakhir dan mengira volum relatif berdasarkan kepada data itu. Bar (lilin) dan volum adalah ditunjukkan di dalam jadual di bawah:

Bar diambil untuk mengira Volum Relatif pada satu masaVolum
03 Oct `22 10:30
854.093K
04 Oct `22 10:30
1.001M
05 Oct `22 10:30
1.321M
06 Oct `22 10:30
623.869K
07 Oct `22 10:30
1.004M
10 Oct `22 10:30
931.324K
11 Oct `22 10:30
1.31M
12 Oct `22 10:30
752.673K
13 Oct `22 10:30
782.339K
14 Oct `22 10:30
1.032M