Bagaimanakah Ketidaktentuan dikira dalam Penyaring

Ketidaktentuan mengukur variasi harga instrumen kewangan untuk tempoh masa yang ditentukan. Semakin luas julat harga, semakin tinggi ketidaktentuan. Semakin sempit julat harga, semakin rendah ketidaktentuan.

Inilah formula ketidaktentuan yang kami gunakan untuk pengiraan kami (mingguan, bulanan dan harian):

//@version=4study("volatility")fastSearchN(xs, x) => // xs - sorted, ascending  max_bars_back(xs, 366)  left = 0  right = min(bar_index,366)  mid = 0  if xs < x    0  else    for i = 0 to 9      mid := ceil((left+right) / 2)      if left == right        break      else if xs[mid] < x        right := mid        continue      else if xs[mid] > x        left := mid        continue      else        break    mid month1 = 30month_ago = timenow - 1000*60*60*24*month1 month_ago_this_bar = time - 1000*60*60*24*month1 countOfBars1MonthAgo = fastSearchN(time, month_ago)countOfBars1MonthAgoThisBar = fastSearchN(time, month_ago_this_bar) week1 = 7week_ago = timenow - 1000*60*60*24*week1 week_ago_this_bar = time - 1000*60*60*24*week1 countOfBarsWeekAgo = fastSearchN(time, week_ago)countOfBarsWeekAgoThisBar = fastSearchN(time, week_ago_this_bar)// volatilityvolatility(bb) =>  bb2 = bb  if bar_index == 0    bb2 := 365  if bb2 == 0    na  else    s = sum((high-low)/abs(low) * 100 / bb2, bb2)    if bb == 0      na    else      s plot(volatility(countOfBarsWeekAgoThisBar), title="Volatility.W")plot(volatility(countOfBars1MonthAgoThisBar),title="Volatility.M")plot(tr(true)*100/abs(low), title="Volatility.D")
Java

Catatan: nilai skrip ini berbeza pada sejarah dan masa nyata kerana 'timenow', lihat https://my.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/essential/Indicator_repainting.html

Untuk paparan visual, anda boleh menambahkan skrip ini kepada carta anda melalui Editor Pine menggunakan carta rangka masa harian. Penunjuk akan muncul di carta, plotnya akan menunjukkan nilai untuk setiap jenis ketidaktentuan.