Bagaimanakah Prestasi dikira dalam Penyaring?

 Prestasi Penyaring dikira mengikut formula berikut:

//@version=4study("Screener Performance") fastSearchN(xs, x) => // xs - sorted, ascending  max_bars_back(xs, 366)  left = 0  right = min(bar_index,366)  mid = 0  if xs < x    0  else    for i = 0 to 9      mid := ceil((left+right) / 2)      if left == right        break      else if xs[mid] < x        right := mid        continue      else if xs[mid] > x        left := mid        continue      else        break    mid week1 = 7week_ago = timenow - 1000*60*60*24*week1 countOfBarsWeekAgo = fastSearchN(time, week_ago) month1 = 30month_ago = timenow - 1000*60*60*24*month1 countOfBars1MonthAgo = fastSearchN(time, month_ago) month3 = 90months3_ago = timenow - 1000*60*60*24*month3 countOfBars3MonthAgo = fastSearchN(time, months3_ago) month6 = 180months6_ago = timenow - 1000*60*60*24*month6 countOfBars6MonthAgo = fastSearchN(time, months6_ago) weeks52 = 7*52weeks52_ago = timenow - 1000*60*60*24*weeks52 countOfBars52WeekAgo = fastSearchN(time, weeks52_ago)// performancerateOfreturn(v1, v2) => (v1 - v2) * 100 / abs(v2)rr(bb) =>  if bb == 0    na  else    max_bars_back(close, 366)    rof = rateOfreturn(close, close[bb])    rof plot(rr(countOfBarsWeekAgo), title="Perf.W")plot(rr(countOfBars1MonthAgo), title="Perf.1M")plot(rr(countOfBars3MonthAgo), title="Perf.3M")plot(rr(countOfBars6MonthAgo), title="Perf.6M")plot(rr(countOfBars52WeekAgo), title="Perf.Y")var lastYearClose = float(na)if year > year[1]  lastYearClose := close[1]plot(rateOfreturn(close, lastYearClose), title="Perf.YTD")//@version=4study("Screener Performance") fastSearchN(xs, x) => // xs - sorted, ascending  max_bars_back(xs, 366)  left = 0  right = min(bar_index,366)  mid = 0  if xs < x    0  else    for i = 0 to 9      mid := ceil((left+right) / 2)      if left == right        break      else if xs[mid] < x        right := mid        continue      else if xs[mid] > x        left := mid        continue      else        break    mid week1 = 7week_ago = timenow - 1000*60*60*24*week1 countOfBarsWeekAgo = fastSearchN(time, week_ago) month1 = 30month_ago = timenow - 1000*60*60*24*month1 countOfBars1MonthAgo = fastSearchN(time, month_ago) month3 = 90months3_ago = timenow - 1000*60*60*24*month3 countOfBars3MonthAgo = fastSearchN(time, months3_ago) month6 = 180months6_ago = timenow - 1000*60*60*24*month6 countOfBars6MonthAgo = fastSearchN(time, months6_ago) weeks52 = 7*52weeks52_ago = timenow - 1000*60*60*24*weeks52 countOfBars52WeekAgo = fastSearchN(time, weeks52_ago)// performancerateOfreturn(v1, v2) => (v1 - v2) * 100 / abs(v2)rr(bb) =>  if bb == 0    na  else    max_bars_back(close, 366)    rof = rateOfreturn(close, close[bb])    rof plot(rr(countOfBarsWeekAgo), title="Perf.W")plot(rr(countOfBars1MonthAgo), title="Perf.1M")plot(rr(countOfBars3MonthAgo), title="Perf.3M")plot(rr(countOfBars6MonthAgo), title="Perf.6M")plot(rr(countOfBars52WeekAgo), title="Perf.Y")var lastYearClose = float(na)if year > year[1]  lastYearClose := close[1]plot(rateOfreturn(close, lastYearClose), title="Perf.YTD")
Java

Nota: nilai skrip ini adalah berbeza di sejarah dan masa nyata kerana timenow, rujuk https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/essential/Indicator_repainting.html 

Untuk paparan visual, anda boleh menambahkan skrip kepada carta anda melalui Editor Pine dengan menggunakan rangka masa harian. Sebuah penunjuk akan muncul di carta di mana plot akan menunjukkan nila setiap jenis pretasi.